Over Winandus Markt Catsop

Het gehucht Catsop, horend bij het dorp Elsloo (LB), staat iedere twee jaar op de tweede zondag van september in het teken van de Winandus Markt Catsop. Een kunstmarkt die inmiddels bekend staat om zijn kwaliteit en diversiteit. De kunstenaars komen zowel uit de regio als ver daarbuiten en presenteren hun waardevolle kunst op stands in de sfeervolle straten, authentieke binnenplaatsen en rondom het pittoreske ‘pleintje Op de Dries’. Het bijzondere ‘Place du Tetre’ gevoel komt hier tot leven!

Op de weide bij Boerderij Maas, grenzend aan de straat Op de Dries, is het horecaplein te vinden. Hier bent u aan het goede adres voor diverse lekkernijen.

Tot en met 2016 heette de Catsopse markt ‘Winandus Kunst & Antiekmarkt Catsop’. Maar stilstand betekent achteruitgang en dus is het tijd om te veranderen. Niet alleen van naam maar ook van concept. De nieuwe naam is ‘Winandus Markt Catsop’ en geeft de ruimte voor transformatie. Vanaf 2018 gaan we verder met kunst. Dit gaan we doen in de breedste zin van het woord. Hoe precies? Binnenkort meer! 


Over Winandus

Winandus is afgebeeld op de bijzondere muurschilderingen in ’t Kapelke, ook wel ’t Bluuske genoemd, dat gelegen is op de driespong van de Daalstraat, Op den Dries en Het Einde en is daarmee een echt Catsops boegbeeld.

De legende van Winandus luidt als volgt:

'In het dorp in het Bisdom Luik, dat Elsloo wordt geneemd, woonde en vroome leek Winandus geheten. Op zekere dag vertrok hij op pelgrimstocht naar Jeruzalem met enkele mensen uit zijn streek. Op Paasdag, toen deze zich na de plechtige missen klaarmaakten om terug te gaan, sprak genoemde Winandus hen toe om hen te overtuigen: ‘Broeders het zou op deze allerheiligste dag juister zijn uit te rusten en alle getijden bij te wonen’. Maar hij kon zich niet overreden. Terwijl zij zich naar de haven spoedden, bleef hij achter en woonde alle feestelijkheden van die dag bij. Daags daarop aanvaardde hij alleen de reis. Een persoon kwam hem te paard tegemoet en zei: ‘Waarom goede man loopt u hier zo alleen en waar komt u vandaag?’. Hij antwoordde: ‘Ik kom uit Jeruzalem en zus en zo is mij overkomen’. De ruiter voegde er onmiddellijk aan toe: ‘Kom stevig achter me op het paard zitten dan zullen uw reisgenoten inhalen’. Toen hij dat gedaan had, zette de ruiter em op dezelfde dag af bij genoemd dorp met de vraag: ‘Weet u waar u bent?’. Hij antwoordde: ‘De streek ken ik wel, maar ik weet niet wat er met mij gebeurt’. De ruiter zei nog: ‘Omdat u Jezus Christus vereerd hebt, daarom ben ik gezonden om u terug te brengen. Kijk, daar is uw huis, ga er heen en vertel de wondere dingen die met u zijn gebeurd’. Toen zijn bekenden hem zagen en vroegen waar zijn reisgenoten waren, antwoordde hij: ‘Vandaag was ik nog in Jeruzalem, ze hadden me daar gelaten toen ze eerder vertrokken’. Maar ze geloofden hem niet. Hij ontweek meteen de spot van zijn buurtgenoten en ging op reis naar het heiligdom van de heilige apostel Jacobus met het geld dat hem was overgebleven dankzij zijn hemelse reisgenoot. En voordat zijn gezellen terugkwamen was hij terug.

Het is duidelijk dat hij toen in ere werd hersteld door de dubbele getuigenverklaring, namelijk van de zijde pelgrims, dat hij op Paasdag in Jeruzalem was achtergebleven en van zijn medeburgers dat hij de volgende dag in Elsloo was gezien. Van beide zijden is de heer Jezus Christus geprezen en men vertelde overal dit grote wonder.

Zie het boek van Caesar boek 10, hoofdstuk 2, Philippus Winandus was afkomstig uit Klein Meers.'

Bron: Catsop | De toekomst, een schaduw van het verleden, gepresenteerd in het zonnige heden, 2014Historie Winandus Kunst & Antiekmarkt

De Winandus Kunst & Antiekmarkt werd met initiatief van Buurtvereniging Catsop voor het eerst gehouden in 2003. Het idee vanuit het bestuur van de buurtvereniging werd voorgesteld in 2002 waarna al snel een werkgroep werd gevormd: ‘Commissie Winandus Kunst & Antiekmarkt’. In eerste instantie was de markt bedoeld als een eenmalige activiteit, maar door de succesformule is de Winandus Kunst & Antiekmarkt gegroeid tot een terugkerend evenement.

Na de start in 2003 volgde in 2004 weer een markt. Maar mede door de grootte van het evenement en de organisatie daaromheen werd besloten de markt iedere twee jaar te organiseren. En dus kwam er in 2006 pas een nieuwe editie. Dat jaar werd voor het eerst een thema aan de Winandus Kunst & Antiekmarkt gegeven: Fotografie. In samenwerking met Fotokring Stein werd de markt op de tweede zondag van september een succes. De toevoeging van een thema beviel goed en dus kregen de opvolgende edities ook ieder een thema.

In 2008 was er een samenwerkingsverband met expressiegroep ‘De Ruif’. Leden van deze creatieve groep presenteerden hun werken en toonden demostraties op diverse plaatsen op het parcours.

2010 stond in het teken van ‘Bodypainting’ en werd aangevuld met ‘Living Statues’. De kunst en antiekmarkt twee jaar later, in 2012, had het thema ‘Straattheater’.

Daaropvolgend, in 2014, kijken we terug naar de editie met het thema ‘Muziek’. Muziekschool Artamuse en topacts zoals gitarist Lollo Meier, accordeonduo Mantice, Flamencosa en de N’awlins Brassband zetten de markt wederom op de kaart.

De Winandus Kunst & Antiekmarkt in 2016 stond in het teken van het 'Bourgondische Limburg'. De markt gaat in 2018 verder met een ander concept.