Over Winandus

Winandus is afgebeeld op de bijzondere muurschilderingen in ’t Kapelke, ook wel ’t Bluuske genoemd, dat gelegen is op de driespong van de Daalstraat, Op den Dries en Het Einde en is daarmee een echt Catsops boegbeeld.

De legende van Winandus luidt als volgt:

'In het dorp in het Bisdom Luik, dat Elsloo wordt genoemd, woonde en vroome leek Winandus geheten. Op zekere dag vertrok hij op pelgrimstocht naar Jeruzalem met enkele mensen uit zijn streek. Op Paasdag, toen dezen zich na de plechtige missen klaarmaakten om terug te gaan, sprak genoemde Winandus hen toe om hen te overtuigen: ""Broeders het zou op deze allerheiligste dag juister zijn uit te rusten en alle getijden bij te wonen"". Maar hij kon hen niet overreden. Terwijl zij zich naar de haven spoedden, bleef hij achter en woonde alle feestelijkheden van die dag bij. Daags daarop aanvaardde hij alleen de reis. Een persoon kwam hem te paard tegemoet en zei: ""Waarom goede man loopt u hier zo alleen en waar komt u vandaag?"". Hij antwoordde: ""Ik kom uit Jeruzalem en zus en zo is mij overkomen"". De ruiter voegde er onmiddellijk aan toe: ""Kom stevig achter me op het paard zitten dan zullen uw reisgenoten inhalen"". Toen hij dat gedaan had, zette de ruiter hem op dezelfde dag af bij genoemd dorp met de vraag: ""Weet u waar u bent?"". Hij antwoordde: ""De streek ken ik wel, maar ik weet niet wat er met mij gebeurt"". De ruiter zei nog: ""Omdat u Jezus Christus vereerd hebt, daarom ben ik gezonden om u terug te brengen. Kijk, daar is uw huis, ga er heen en vertel de wondere dingen die met u zijn gebeurd"". Toen zijn bekenden hem zagen en vroegen waar zijn reisgenoten waren, antwoordde hij: ""Vandaag was ik nog in Jeruzalem, ze hadden me daar gelaten toen ze eerder vertrokken"". Maar ze geloofden hem niet. Hij ontweek meteen de spot van zijn buurtgenoten en ging op reis naar het heiligdom van de heilige apostel Jacobus met het geld dat hem was overgebleven dankzij zijn hemelse reisgenoot. En voordat zijn gezellen terugkwamen was hij terug'.

Het is duidelijk dat hij toen in ere werd hersteld door de dubbele getuigenverklaring, namelijk van de pelgrims, dat hij op Paasdag in Jeruzalem was achtergebleven en van zijn medeburgers dat hij de volgende dag in Elsloo was gezien. Van beide zijden is de heer Jezus Christus geprezen en men vertelde overal dit grote wonder.

Zie het boek van Caesar boek 10, hoofdstuk 2, Philippus Winandus was afkomstig uit Klein Meers.'

Bron: Catsop | De toekomst, een schaduw van het verleden, gepresenteerd in het zonnige heden, 2014


 


 
E-mailen
Instagram