Winandus Markt Catsop

8 september 2024

Voorwaarden deelneming

Voorwaarden voor deelnemers Winandus Markt 2024

Deelnemers aan de markt accepteren bij aanmelding deze voorwaarden voor deelnemers aan de Winandus Markt (hierna genoemd: markt). Daar waar deze voorwaarden niet in voorzien, beslist de organisatie van de Winandus Markt (hierna genoemd: organisatie).

Pas nadat wij het door u te betalen, volledige deelnamegeld, hebben ontvangen, is uw deelname aan de markt definitief. Van deze definitieve deelname krijgt u van de organisatie een bevestiging.

U ontvangt nadere berichtgeving omtrent de aanrijdtijden. De organisatie bepaalt de standplaats van de deelnemers. U mag uw standplaats op z’n vroegst om 17.00 uur ontruimen.

U dient de aanrijdtijd alsmede de ontruimingstijd te accepteren.

Deelnemers dienen uiterlijk om 19.00 uur het marktterrein te hebben verlaten.

Vanwege gemeentelijke voorschriften omtrent veiligheid mogen uw auto en eventuele aanhanger niet op uw standplaats blijven staan. Uiterlijk om 9.30 uur dient uw auto en eventuele aanhanger van het marktterrein verwijderd te zijn. Parkeerruimte voor uw auto en eventuele aanhanger is in de omgeving van de markt voorhanden en wordt u gratis ter beschikking gesteld.

Als de markt als gevolg van een onverwachte calamiteit of een slechte weersgesteldheid geen doorgang kan vinden, vindt geen teruggave van het betaalde deelnamegeld plaats.

Als een deelnemer zich na het betalen van deelnamegeld alsnog afmeldt, zal geen teruggave van het deelnamegeld geschieden. Ook zal er geen teruggave zijn indien een deelnemer niet komt opdagen op de marktdag zelf.

Deelnemers zijn primair zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van schade aan of diefstal van hun eigendommen.

Een beschadiging aan het dekzeil van een marktkraam is voor rekening van de deelnemer van deze marktkraam (€ 25,00 per zeil).

 
E-mailen
Instagram